POJIŠŤĚNÍ :

 

 

 

 

± Proč se pojistit prostřednictvím makléře

± Pojištění občanských rizik

± Pojištění průmyslových rizik

± Pojištění motorových vozidel

± Ceník a služby

± Poradenská činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peo_4007Proč se pojistit prostřednictvím makléře ?

 

 

 

 

Současný pojistný a finanční trh v ČR je plný nejspolehlivějších,

nejperspektivnějších, nejmodernějších, nejlevnějších, prostě nejlepších

produktů. Všechna tato „nej“ se hrnou na klienta a ten si z nich má

vybrat to ideální. Ale jak?

 

 

Právě proto jsme zde my.

 

 

Nabízíme kvalifikovaný a komplexní pohled na otázky pojištění a investic do vybraných druhů pojistných

a finančních produktů. Vycházíme z předpokladu, že každý klient má individuální požadavky. Na základě

jejich znalosti je možné zvolit nejvhodnější řešení.

 

Provádíme analýzu pojistných smluv z pohledu krytí jednotlivých rizik a zpracováváme klientovi pojistný

Program tak, aby maximálně omezoval možná rizika a současně respektoval jeho finanční možnosti.

Samozřejmostí je naše sledování pojistného trhu a hodnocení jednotlivých pojistitelů z hlediska jejich

zajištění a přístupu ke klientům v případě vzniklé pojistné události.

 

Uvědomujeme si, že potřeby klienta se v průběhu pojištění mohou měnit a proto s pojistnou ochranou

je potřeba pracovat. Našim cílem je stát se nejen poradcem při sjednání prvotní smlouvy, ale skutečným

partnerem, který je schopen klientovi poskytnout kompletní servis i v průběhu trvání pojištění.

 

Velký důraz klademe na pomoc klientovi v případě vzniku pojistné události. Ve svých řadách máme

odborníky, kteří se servisu při likvidaci škod plně věnují. Na základě své praxe likvidátorů jsou schopni

pomoci od  nahlášení škody, shromáždění potřebných dokladů, až po kontrolu výplaty pojistného plnění.

 

 

 

 

zpět na začátek

 

 

 

Pojištění občanských rizik :

 

 

arc_2003 

±  pojištění rodinných domů a doplňkových budov

±  pojištění bytových domů

±  pojištění domácností

±  pojištění rekreačních objektů

±  pojištění občanské odpovědnosti za škody

±  úrazové a nemocenské pojištění

±  cestovní pojištění

 

 

 

zpět na začátek

 

 

 

Pojištění průmyslových rizik :

 

 

 

±  peo_4032živelní pojištění majetku,movitého i nemovitého

±  pojištění skel, výloh - všerizikové pojištění

±  havarijní pojištění, osobních a nákladních automobilů

±  pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

±  pojištění skel, zavazadel ( i krádež )

±  pojištění strojů

±  pojištění elektroniky

±  pojištění stavebně montážní

±  pojištění přerušení provozu

±  pojištění zásilek

±  pojištění krádeže a vandalismu

±  pojištění peněz a cenin

±  pojištění odpovědnosti podnikatele

±  profesní pojištění odpovědnosti např. lékaři, auditoři

±  pojištění odpovědnosti přepravce včetně finančních škod

±  pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení

±  pojištění odpovědnosti škol, církví

±  pojištění odpovědnosti jednorázových akcí

 

 

 

zpět na začátek

 

 

 

Pojištění motorových vozidel :

tra_5002 

 

 

±  povinné ručení

±  havarijní pojištění

±  krátkodobé povinné ručení

±  krátkodobé havarijní pojištění

 

 

 

zpět na začátek

 

 

 

Služby a ceník :

 

 

 

V případě vzniku pojistné události s uzavřených pojistných smluv zajistíme :

bsn_2015 

±  kompletaci potřebných dokladů

±  uplatnění nároku u příslušné pojišťovny

±  kontrolu včasnosti a správné výše vyplaceného pojistného plnění

±  v některých případech provádíme likvidaci přímo vlastní likvidační skupinou

 

MT KIENT SERVIS  zajišťuje pro své klienty  ZDARMA :

 

sjednání pojistných smluv, včetně zajištění likvidace pojistných událostí těmito

pojistnými smlouvami krytými.

 

 

 

zpět na začátek

 

 

 

bsn_2005Poradenská činnost :

 

 

 

±  konzultační a poradenská činnost

±  pořádání odborných kurzů, seminářů a školení

 

 

 

zpět na začátek