O SPOLEČNOSTI :

 

 

 

± Historie společnosti

± Základní data

± Reference

± Partneři

± Struktura společnosti

± Pracovní příležitost

 

 

 

 

 

 

 

Historie společnosti :

 

 

Společnost MT KLIENT SERVIS byla založena v lednu 2001.

Od počátku se zabývala pojišťovnictvím, konkrétně vyřizováním

pojistných událostí svých klientů a klientů obchodních partnerů.

 

V listopadu 2001 činnost společnosti byla rozšířena o pojišťovací

a zajišťovací makléřství. Pro své klienty zprostředkovává pojištění

v celé nabídce pojistného trhu. V současné době má MT KLIENT SERVIS uzavřeny smlouvy o zprostředkování

se všemi významnými pojišťovnami v České republice.

Jak ve sjednání pojištění, tak v likvidaci škod MT KLIENT SERVIS navazuje na dlouholeté zkušenosti svých

pracovníků a partnerů v této oblasti.

 

Tím je vytvořen základ k tomu, poskytovat kvalitní služby na vysoké profesionální úrovni.

Pro všechny pracovníky společnosti je samozřejmostí zachovávat absolutní diskrétnosti o svých klientech, včetně

charakteru a rozsahu služeb, které jsou jimi poskytovány.

 

 

 

zpět na začátek

 

 

 

Základní data :

 

 

        Název společnosti :             MT KLIENT SERVIS, s.r.o.

 

        Právní forma :                   společnost s ručením omezeným

 

        Sídlo :                              Kamýk nad Vltavou č.11, PSČ 262 63

 

        Zapsaná :                         v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

                                                         v oddílu C, vložce 81248

            

                                   26425017

 

Den zápisu :                      5. ledna 2001

 

Základní jmění :                  200.000,- Kč

 

Pojištění odpovědnosti na :   1,500.000,- EUR

 

Statutární orgán :               ing. Miloš Trojan       jednatel

                                                         Miloš Trojan               jednatel

 

          Oprávnění :                       společnost splňuje podmínky stanovené zákonem č.171/2018 Sb.

                                                         o dstribuci pojištění a zajištění       

                                                        

je zapsána v registru ČNB jako samostatný zprostředkovatel pojištění

 

                                                         pracuje jako     pojišťovací makléř

                                                                                      pojišťovací agent

                                                        

 

zpět na začátek

 

 

 

Reference :

 

 

 

Nejlepší referencí je počet spokojených klientů.

 

K 30. listopadu 2013 služby společnosti MT KLIENT SERVIS využívá

 

 

 

±  2.223  klientů      z řad fyzických osob

±  517      klientů      z řad právnických osob

 

 

 

zpět na začátek

 

 

 

Partneři :

 

±  Allianz pojišťovna, a.s.

±  AXA pojišťovna, a.s.

±  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

±  Slavia pojišťovna a.s.

±  ČSOB pojišťovna, a.s.

±  Generali Česká pojišťovna, a.s.

±  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

±  Uniqa pojišťovna, a.s.

±  Pojišťovna VZP a.s.

±  Direct pojišťovna, a.s.

 

 

 

zpět na začátek

 

 

 

Struktura společnosti :

 

 

 

Jednatel společnosti a vedení oceňování

Ing. Miloš Trojan

Jednatel společnosti a vedení úseku obchodu

Miloš Trojan

 

 

 

zpět na začátek

 

 

 

Pracovní příležitost :

 

 

MT KLIENT SERVIS v současné době nemá žádnou volnou pozici.

 

 

 

 

zpět na začátek