OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI :

 

Doklady nutné k ukončení likvidace Vaší pojistní události :

 

±      1.oznámení pojistné události ( dotazník pro poškozeného )

±      2. kopie technického průkazu vč. vyznačené platnosti STK

±      3. kopie řidičského průkazu

±      4. relace Policie ČR ( event. vyžádá pojišťovna )

±      5. originál faktury za opravu (vč. příloh)

±      6. uvolnění plnění – devinkulaci ( vystaví leasingová spol. v případě leasingu )

±      7. kniha jízd ( jedná-li se o služební vozidlo )

±      8. pracovní smlouvu ( jedná-li se o služební vozidlo, které řídil zaměstnanec )

 

Doklady 1.- 6. u škod z „povinného ručení“.

Doklady 1.- 8. u škod z „havarijního pojištění“.

 

V případě pojistné události neprodleně kontaktuje naše pracovníky,

kteří Vám ochotně pomohou.