LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ :

 

 

 

 

±     Independent Loss Adjusters

±     Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

±     Poradenská činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Loos Adjusters :

 

 

Společnost MT KLIENT SERVIS byla založena v lednu 2001. Jako jedné z mála jí byla v červenci 2001

udělena Koncese na oceňování movitého majetku.

Za dobu své existence společnost získala zkušenosti s likvidací pojistných událostí všech dominantních

pojišťoven působících v České republice.

Společnost řeší pojistné události svých klientů z řad fyzických i právnických osob, ale i klientů obchodních

partnerů.

MT KLIENT SERVIS je od počátku nezávislou společností ( INDEPENDENT LOSS ADJUSTERS ) řešící

pro pojistitele posouzení příčiny vzniku škod, vyčíslení pojistného plnění, resp. náhrady skutečné škody

a odhady ceny majetku.

Společnost se podílela na likvidaci škod vzniklých při povodních v srpnu 2002. Hodnota škod z těchto

pojistných událostí, které společnost MT KLIENT SERVIS řešila, činila 206,000.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět na začátek

 

 

 

 

Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí :

 

 

Společnost MT KLIENT SERVIS je zakládajícím členem Komory samostatných

likvidátorů pojistných událostí, která byla založena dne 9.9.2002 a zaregistrována

na Ministerstvu vnitra pod č.j. VS 11-1/51136/02-R.

 

Od října 2003 byl předsedou představenstva zvolen ing. Miloš Trojan, ředitel

a jednatel společnosti MT KLIENT SERVIS.

 

 

 

Adresa :                 Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

                                   Zelený pruh 1294 / 50

                                   147 08 Praha – 4 Krč

 

Telefon :                244 466 649

Fax :                     244 466 648

 

URL :                     http://www.kslpu.cz

 

 

zpět na začátek

 

 

 

 

Poradenská činnost :

 

 

  

±      Konzultační a poradenská činnost

±      Pořádání odborných kurzů, seminářů a školení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět na začátek