OCEŇOVÁNÍ MAJETKU :

 

 

Provádíme oceňování movitého majetku formou :

  

±      cenových rozborů

±      odborných expertiz

±      znaleckých posudků

 

 pro potřebu :

 

± dědického řízení

± převodu majetku

± nákupu a prodeje

± jiné komerční účely